Friday, October 28, 2011

TRIGONOMETRI


1.      Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x0 + 7 sin x0 – 4 = 0,  adalah ….
 1. { 240,300 }
 2. { 210,330 }
 3. { 120,240 }
 4. { 60,120 }
 5. { 30,150 }
2.      Nilai dari  adalah ….
 1. 1
 2. 0
 3. – 1
3.      Jika tan = 1 dan  dengan  dan  sudut lancip, maka sin (+) = ….
 1. ½
4.      Diketahui segitiga MAB dengan AB = 300 cm, sudut MAB = 600 dan sudut ABM = 750. maka AM = … cm.
 1. 150 ( 1 +  )
 2. 150 ( +  )
 3. 150 ( 3 +  )
 4. 150 (  +  )
 5. 150 ( +  )


5. Untuk 0o ≤ x ≤ 120o, nilai x yang memenuhi  2 cos 3x < - √3 adalah …
a. 30o < x ≤ 120o                                 d. 60o < x ≤ 120o
            b. 45o < x ≤ 120o                                 e. 45o < x < 90o
            c. 50o < x < 70o


6. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x – cos 3x = - √2 untuk 0o ≤ x ≤ 270o adalah …
            a. {75o, 215o}              b. {90o, 235o}              c. {105o, 225o}
            d. {125o, 225o}           e. {135o, 235o}

7 . ∫ 2 sin 5x cos 3x dx = ….

            a. – 1/8 cos 8x – ½ cos 2x + C                        d. – cos 8x – cos 2x + C
            b. 1/8 cos 8x + ½ cos 2x + C              e. cos 8x + cos 2x + C
            c. – 1/8 cos 8x + ½ cos 2x + C

8.      Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri  Cos x – V3 Sin x + V2 = 0 ,Dan

                                                          A.     
                                                           B.     
                                                           C.     
                                                          D.     
                                                           E.     

8.  NIlai
            A.  *
            B. 
            C. 
            D. 
            E. 

9.      Diketahui ( A + B ) = dan  Sin A Sin B = .Nilai dari Cos ( A – B) = ….
A.    -1
B.     -
C.      
D.   
E.     1

10.  Himpunan penyelesaian persamaan Cos 2x + Cos x = 0 , adalah …

A.     
B.    
C.    
D.   
E.    

11.   Himpunan penyelesaian dari persamaan Cos 2 x – 3 Cos x + 2 = 0 , adalah ….

A.     
B.    
C.    
D.   
E.    

12.  Diberikan segiempat ABCD seperti pada gambar !


 
300
 
10 cm
 
450
 
10
 
D
 
C
 
B
 
A
 
P600
 
 
                                   Panjang BC adalah ….
A.     
B.    
C.    
D.   
E.    
27.  Diketahui (A +B) =  dan Sin A Sin B =  . Nilai dari Cos ( A – B ) = ….
                                   A. -1
                                   B. -
                                   C.
                                   D. 
                                   E. 1
28.  Untuk  , nilai x yang memenuhi adalah …
                                   A. 
                                   B. 
                                   C. 
                                   D.  *
                                   E. 

29.  Nilai dari
A.   
B.    
C.     -1
D.   
E.     1
30. Nilai dari  Sin 105o + Cos 15o = …
a.
b. 
c. 
d. 
e. 
31. Diketahui pers Cos 2x + Cos x = 0 , Untuk   nilai x yang memenuhi adalah …
            a. 
            b. 
            c. 
            d. 
            e. 
32.  Diketahui Cos ( x – y ) = 4/5 dan Sin x Sin y = 3/10 . Nilai  Tg x Tg y = …
            a.  -5/3
            b.  – 4/3
            c.  – 3/5
            d. 3/5
            e. 5/3
33.  Diketahui Sin x = 8/10 , , Nilai Cos 3x = …
            a. -18/25
            b. -84/125
            c. -42/125
            d. 6/25
            e. -12/25
34.  ……